جزوه ریاضی عمومی کاردانی دانشگاه شمسی پور تهران

جزوه ریاضی عمومی کاردانی دانشگاه شمسی پور تهران جزوه ریاضی عمومی کاردانی   مباحث :  تابع قدر مطلق نامساوی مثلث اثبات نامساوی مثلث با کمک رابطه های 1 و 2 تابع جز صحیح نمودار تاج جز صحیح رسم نمودار جز صحیح یادآوری توابع نمایی و لگاریتمی توابع مثلثاتی نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی حد حد راست حد پذیری رفع ابهام حد حد در بینهایت پیوستگی مشتق انتگرال   دانشکده شمسی پور استاد احمدی سال 95-96 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

جزوه درس مبانی و برنامه نویسی مقدماتی

جزوه درس مبانی و برنامه نویسی مقدماتی ﺟزوه درس ﻣﺑﺎﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ( کاردانی - ICT - استاد جعفریه )   فرمت PDF 62 صفحه دانشگاه شمسی پور     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوال عربی سوم راهنمایی

نمونه سوال عربی سوم راهنمایی   4 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 800 تومان
تعداد صفحه(1):